U želji da brojne radove Ivana Huića sačuvamo budućim generacijama, kreirali smo ovu prezentaciju njemu u čast.

Na ovim stranama se nalaze kopije izdanja koja se inače više ne mogu pronaći, da bi ih svi zainteresovani mogli pročitati i koristiti u svojim istraživanjima. Za korišćenje sadržaja sa prezentacije u bilo koju svrhu - pošaljite najprije zahtjev putem priložene kontakt forme.

Sadržaji na prezentaciji podliježu odredbama Zakona o autorskim pravima, i mogu se koristiti isključivo uz pismenu saglasnost porodice.


Biografija

Image

Ivan Huić, rodjen 16. aprila 1925.godine u Zagrebu. Zadnje mjesto življenja Herceg-Novi do 19.marta 2013. godine.

Završio Vojnu akademiju, Oficirsku pomorsku školu, Političku školu JNA i Novinarsku školu.

Učesnik Narodnooslobodilačkog rata od 1943.godine. Iz rata izašao u činu potporučnika.

Služio u Jugoslovenskoj ratnoj mornarici. Penzionisan u činu kapetana bojnog broda sa položaja pomoćnika komandanta Južnog Jadrana.

Ima zvanje kapetana duge plovidbe trgovačke mornarice.

Odlikovan sa više ratnih i mirnodopskih odlikovanja, od kojih dva ordena za hrabrost.

Bio poslanik u Skupštini Republike Crne Gore i u Skupštini Crne Gore za obnovu i razvoj područja postradalih u potresu 1979.godine.

Sportski novinar. Član redakcije revije „Tenis“ i stalni dopisnik te revije za Crnu Goru.

Autor knjiga:

'Tenis u Crnoj Gori /1894-1995/'

'Šah u Herceg Novom /1920-2006/'

'Ivanova ratna epopeja'

'Ivan i njegove igre'

SPORTSKA BIOGRAFIJA

Aktivni igrač fudbalskog kluba „Jedinstvo“ iz Herceg-Novog od 1950. do 1956. godine.

Najbolji stonoteniser u Herceg-Novom 1950-54.godine.

Osnivač Sportskog društva „Signal“ (vojno društvo) 1954.godine. Trener i igrač fudbalske i rukometne ekipe tog društva.

Organizator mnogobrojnih sportskih manifestacija zajedno sa sportskim asocijacijama u Herceg-Novom: bokserski susreti vojnih ekipa sa bokserima Cetinja i Trebinja, rukometnih utakmica sa ekipom Herceg-Novog i škola. Fudbalski susreti sa ekipama Herceg-Novog, Zelenike, Kumbora, Bijele, Tivta i Kotora. Šahovskih turnira povodom raznih praznika. Veslačke regate, stonoteniski turniri i drugo

Teniski klub Herceg-Novi, prvak Crne Gore za 1987.

Najbolje rezultate postigao je u tenisu:

Prvak Herceg-Novog pojedinačno 1978, u parovima /sa sinom Zoranom/ 1980, 1981, 1983. i 1984.godine.

Igrao za ekipu TK „Herceg-Novi“ 1980, 1982, 1983, 1984. i 1985.godine.

Sa ekipom TK „Herceg-Novi“ osvajao prvenstvo Crne Gore 1983, 1985, 1987. i 1988.godine.

Trener ekipe TK „Herceg-Novi“ od 1980. do 1990.godine.

Trener ekipe TK „Herceg-Novi“ u Drugoj saveznoj teniskoj ligi 1986.godine.

Sportska priznanja


Pehari i zlatne medalje za osvojena prvenstva u tenisu, srebrne i bronzane medalje osvojene na teniskim turnirima /ukupno 32/.

Zahvalnica za razvoj šaha u Herceg-Novom 1963.godine od strane Šahovskog kluba Herceg-Novi.

Priznanje od strane Kluba sportskih ribolovaca i ronilaca „Jugole Grakalić“ za doprinos održavanju prvenstva Jugoslavije 1978.

Dobitnik medalje sa jubilarnom zlatnom značkom za zasluge u razvoju podvodnih aktivnosti i sportskog ribolova na moru povodom 25. godišnjice Saveza.

Priznanje Teniskog kluba „Obod“ za razvoj tenisa u Crnoj Gori 1979.godine.

Zahvalnica odbora radničkih sportskih igara Herceg-Novog za razvoj radničkih sportskih igara 1979. i 1981.

Povelja za doprinos i razvoj tenisa povodom proslave 100-godišnjice tenisa u Jugoslaviji od Teniskog saveza Jugoslavije 1981.

Povodom proslave godišnjice Saveza za podvodne aktivnosti i sportski ribolov dodijeljena mu je skulptura 'Ronilac' za dugogodišnji rad i doprinos razvoju Saveza, 1982.

Plaketa za doprinos razvoju tenisa od TK „Herceg-Novi“, 1984.

Zahvalnica Organizacionog komiteta Univerzijade 87 za doprinos uspjehu 14. svjetskih studentskih igara u Zagrebu 1987.

Zahvalnica za razvoj teniskog sporta od TK Herceg-Novi, 1993.

Specijalno priznanje „Zlatni grifone“ za doprinos razvoju sportske publicistike, 1999. godine, od Udruženja sportskih novinara Herceg-Novog.

Dodjela zvanja Zaslužnog sportskog radnika Crne Gore od Ministarstva sporta Republike Crne Gore 2000.

Povelja za doprinos razvoju tenisa u Crnoj Gori od strane Teniskog saveza Crne Gore 2003.

Dobitnik nagrade za životno djelo od Sekcije sportskih novinara grada 2007.

Najvažnije sportske funkcije

Jedan od osnivača Teniskog saveza Crne Gore i Teniskog kluba Herceg-Novi 1978.godine

Predsjednik Teniskog kluba Herceg-Novi 1980-81.

Predsjednik Šahovskog kluba Herceg-Novi 1972-76.

Član Predsjedništva Plivačkog i Vaterpolo kluba „Jadran“ Herceg-Novi

Predsjednik Saveza za podvodne aktivnosti i sportski ribolov na moru Crne Gore 1976-80.

Predsjednik Saveza Jugoslavije za podvodne aktivnosti i sportski ribolov na moru 1980-82.

Predsjednik SIZ-a za fizičku i tehničku kulturu opštine Herceg-Novi 1978-79.

Predsjednik Izvršnog odbora SIZ-a fizičke i tehničke kulture opštine Herceg-Novi 1979-80.

Predsjednik SIZ-a fizičke kulture Republike Crne Gore 1982-84.

Predsjednik Teniskog saveza Crne Gore 1982-85.

Predsjednik Stručne komisije TS Crne Gore 1987-90.

Član Stručne i takmičarske komisije Teniskog saveza Jugoslavije 1987-90.

Član Skupštine Teniskog saveza Jugoslavije 1985-89.

Član Odbora sudija Teniskog saveza Jugoslavije 1993-2000.

Organizator kursa za teniske učitelje u Budvi 1984.godine na kojem je osposobljeno 20 teniskih učitelja.

Organizator i predavač na kursevima za teniske sudije 1986. i 1988.godine.

Savezni i međunarodni teniski sudija. Sudio na Univerzijadi 1987.godine.

Radio amaterski do 2010. godine kao trener najmlađih u Teniskom klubu Herceg-Novi.

  • Vojska i društvena zajednica

    Fotografije vezane za aktivnosti u Samoupravnim interesnim zajednicama

    SIZ 01 SIZ 02 SIZ 03 SIZ 04 SIZ 05 SIZ 06 SIZ 07 SIZ 08 SIZ 09 SIZ 10 SIZ 11 SIZ 12

Rad u samoupravnim asocijacijama

PREDSJEDNIK SIZ-A SPORTA CRNE GORE I H.NOVOG

Samoupravne interesne zajednice fizičke i tehničke kulture imale su veoma značajnu ulogu u razvoju sporta i tehničke kulture. Sportska društva u kojima su bili akteri sportskog života, društva i klubovi narodne tehnike (radio klubovi, jedriličari, ronioci, ribari i sl.), preduzeća, opštinska uprava, imali su svoje predstavnike – delegate u tim asocijacijama od opštine do Republike.

Pored toga postojala su uža tijela koja su okupljala predstavnike sportskih organizacija i uža tijela narodne tehnike. To su bile tzv. SOFKE - Savez fizičke kulture i Vijeća narodne tehnike.

SIZ-ovi – Samoupravne interesne zajednice dobijale su sredstva od organa vlasti, odnosno zakonom je određen postotak koji se uplaćuje na račun SIZ-a. SIZ ta sredstva na osnovu odluke Skupštine SIZ-a raspodjeljuje društvima i klubovima i za izgradnju infrastrukture (sportske sale, bazeni, nabavku opreme, sportskih pomagala i sl.)


Kompletan tekst (PDF)

Savez za podvodne aktivnosti

PREDSJEDNIK SAVEZA CRNE GORE I JUGOSLAVIJE

Podvodne aktivnosti i sportski ribolov na moru su discipline i sportske aktivnosti kojima se nisam nikada bavio. Površno sam poznavao ribolov i još površnije ronjenje. Nisam bio upoznat sa disciplinama ronjenja. To je za mene bilo ronjenje i ništa više...


Kompletan tekst (PDF)

  • PVK Jadran

    Fotografije vezane za događaje i aktivnosti u PVK Jadran - Herceg Novi

    PVK Jadran 01 PVK Jadran 02 PVK Jadran 03 PVK Jadran 04 PVK Jadran 05 PVK Jadran 06 PVK Jadran 07 PVK Jadran 08 PVK Jadran 09 PVK Jadran 10 PVK Jadran 11 PVK Jadran 12

PVK Jadran

RAD U UPRAVNOM ODBORU

Aktivnosti Plivačkog i vaterpolo kluba "Jadran" - PVK Jadran, pratio sam od mog dolaska na službu u Herceg-Novi 1948. godine do danas. Bio sam običan promatrač plivačkih i vaterpolo takmičenja. Jadran je u to vrijeme imao poluotvoreni bazen na Škveru. Tribine su bile drvene. Vaterpolo klub je bio član Prve Jugoslovenske lige. Imao je i jaku plivačku ekipu, posebno žensku. Vaterpolo i plivanje bili su povezani. U plivačkom kupu takmičenja su održavana prije početka vaterpolo utakmice.

Većina klubova ili gotovo svi, imali su bazene na otvorenom. Bazen u Dubrovniku bio je u staroj gradskoj luci, u Splitu na otvorenom. U Zagrebu na Šalati, ali također na otvorenom, isto je bilo u Beogradu i Kotoru. Jedino su Slovenci imali zatvorene bazene u Ljubljani i Kranju. Tako da su sva takmičenja održavana u ljetnjem periodu. Treninzi su bili dva tri puta nedeljno. Sve je bilo na amaterskom nivou, kako po uslovima i osnovi plivanja, tako i po materijalnim primanjima plivača i igrača.

Na Škveru se okupljala gotovo sva mladost Herceg-Novog. Želje svih bile su izboriti mjesto u vaterpolo ili plivačkoj ekipi.

Na takmičenjima Škver je bio pun navijača. Oni koji nisu mogli stati na tribine bili su iznad bazena pored željezničke pruge...


Kompletan tekst (PDF)

Dodatne informacije o životu i djelu Ivana Huića možete zatražiti putem priložene kontakt forme.

Sadržaji na prezentaciji podliježu odredbama Zakona o autorskim pravima, i mogu se koristiti isključivo uz pismenu saglasnost porodice.

Kontakt podaci

tel: +382 69 019 243

e-mail: huicemina@gmail.com

Kontakt forma
Sva polja su obavezna.

Leave this empty:


Slanje poruke ...

Zatvaranje kontakt forme