U želji da brojne radove Ivana Huića sačuvamo budućim generacijama, kreirali smo ovu prezentaciju njemu u čast.

Na ovim stranama se nalaze kopije izdanja koja se inače više ne mogu pronaći, da bi ih svi zainteresovani mogli pročitati i koristiti u svojim istraživanjima. Za korišćenje sadržaja sa prezentacije u bilo koju svrhu - pošaljite najprije zahtjev putem priložene kontakt forme.

Sadržaji na prezentaciji podliježu odredbama Zakona o autorskim pravima, i mogu se koristiti isključivo uz pismenu saglasnost porodice.


Ivan i njegove igre
Image

Dragi moji potomci, djeco i unuci.

Vaš otac i djed Ivan na svom životnom putu, od bezbrižnog predškolskog života, sretnog đaka osnovne škole, neuspješnog đaka srednje škole, izučavanja stolarskog zanata (trogodišnjeg šegrtovanja), trogodišnjeg partizanskog ratovanja, vojnog školovanja i vršenja dužnosti profesionalnog vojnika, imao je divnih, sretnih trenutaka, radosti, ali i veoma teških životnih prilika, žalosnih i tužnih zbivanja, straha, trauma, patnji od kojih je najteže bilo u toku ratnih godina.

Bio sam bačen u vrtlog svih tih zbivanja zbog okolnosti u kojima sam se našao, a na mnoge od njih nisam imao, niti mogao imati, bilo kakav uticaj. U toku rata moja opredjeljenost za borbu protiv Njemaca, Italijana i njihovih pristalica, a za slobodu, slobodni i bolji život, i snovi o novom poretku, novom i boljem životu za sve, odveli su me u Narodno oslobodilački rat, a time i u veoma težak i opasan ratni život.

Kompletan tekst (PDF)


Dodatne informacije o životu i djelu Ivana Huića možete zatražiti putem priložene kontakt forme.

Sadržaji na prezentaciji podliježu odredbama Zakona o autorskim pravima, i mogu se koristiti isključivo uz pismenu saglasnost porodice.

Kontakt podaci

tel: +382 69 019 243

e-mail: huicemina@gmail.com

Kontakt forma
Sva polja su obavezna.

Leave this empty:


Slanje poruke ...

Zatvaranje kontakt forme